Κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα Helesi.com αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση της ιστοσελίδας Helesi.com υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

Οτιδήποτε εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα Helesi.com, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων και εικόνων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Helesi και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διατάξεις συναφών συνθηκών. Οποιαδήποτε παρεχόμενη πληροφόρηση έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Απαγορεύεται η δημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, φόρτωση, μετάδοση, ανάρτηση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Helesi.

 

Παρουσιάσεις, σχεδιαγράμματα, πίνακες, φωτογραφίες, γραφήματα ή λοιπά παράγωγα ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. αποτελούν συνιδιοκτησία της Helesi και των νομικών συνεργατών/ συνιδρυτών και/ή προμηθευτών και χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα Helesi.com με βάση την ατομική συμφωνία. Η Helesi δεν παραχωρεί στο σύνολο των χρηστών κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα σχετικά με οποιαδήποτε άδεια, πνευματικά δικαιώματα, πατέντες, εμπορικά σήματα ή μυστική εμπορική πληροφόρηση. Η χρήση οποιασδήποτε εικόνας (φωτογραφία, παρουσίαση, σχεδιάγραμμα, πίνακας, γράφημα ή άλλο παράγωγο του υπολογιστή, κλπ) από την ιστοσελίδα Helesi.com προϋποθέτει έγγραφη άδεια από την εταιρεία Helesi και/ή οποιοδήποτε άλλο μέρος, αναλόγως περίπτωσης.

 

Η ιστοσελίδα Helesi.com μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Ωστόσο, η Helesi δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων.